Anti-pluggkultur bland pojkar

Varför finns det en anti-pluggkultur bland pojkar i skolan som gör att de presterar sämre än flickor? Och vad kan vi göra åt det? I detta avsnitt samtalar Bengt Randén med forskaren Fredrik Zimmerman om pojkars anti-pluggkultur och varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Hur det på sikt kan innebära att de som vuxna män hamnar i ett utanförskap.

Läs poddavsnittet som utskriven text här

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App