Arbetet med att vända en skola

Sargon El Khouri är rektor på Gårdstensskolan i stadsdelen Angered i Göteborg. Skolan har gjort en resa på många plan under de två senaste åren. De har flyttat till nya lokaler, arbetar mer med digitala verktyg i undervisningen och ökat lärarbehörigheten. Detta har inneburit en nystart för skolan som har gynnat både elever och lärare. I detta avsnitt av Skolverkstan samtalar Bengt Randén med Sargon om vad det innebär att leda en skola med utmaningar.

Läs poddavsnittet som utskriven text här

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App