Skolan en positiv kraft i ett områdes utveckling

Skolan har en stor betydelse i barns liv, men är långt ifrån den enda spelaren. Samarbete mellan skola, socialtjänst, föreningar, bostadsbolag med flera i området kring skolan är ofta avgörande. Hur kan skolan arbeta för att vara en positiv kraft i detta arbete? Grundskoledirektören Bengt Randén pratar med Monzer El-Sabini, rektor på Bergsjöskolan och Eva Looström, processledare på Lövgärdesskolan om deras arbete med områdesutveckling kring sina skolor.

Läs mer om poddavsnittet i en artikel här.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App