Utvecklande mötesplatser stärker grundsärskolan

När grundsärskolans lärare i Göteborg får mötas och inspirera varandra så utvecklas också grundsärskolan. I detta avsnitt av Skolverkstan pratar grundskoledirektören Bengt Randén med Tina Nahkuri von Eichwald, rektor på Hinnebäck grundsärskola och Jane Carlsson, speciallärare på Kannebäcks grundsärskola om grundsärskolan som skolform och hur man kan öka kvaliteten och likvärdigheten i grundsärskoleelevernas undervisning.

Läs mer om poddavsnittet i en artikel här.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App