The Skolverkstan’s Podcast

Skolverkstan är en podd om lärande i skolan i Göteborg med lärare, forskare och rektorer. Här lyfter vi fram tankar om kvalitet, ansvar, styrning och likvärdighet för att öka elevers lärande. Podden tar upp frågor och utmaningar som är viktiga för skolan och visar de olika bilder som existerar där. Varje poddavsnitt har ett tema som gästerna samtalar kring.

Episodes Date

Som en del av lärarutbildningen ska alla studenter gå på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som är de praktiskt inriktade kurserna i lärarprogrammen. Genom praktikperioderna får blivande lärare möjl...
April 27, 2022
Många ungdomar hamnar i skuldfällan för att de saknar grundläggande kunskaper om privatekonomi och hållbar konsumtion. Vad får eleverna lära sig i grundskolan idag när det gäller privatekonomi? Och va...
March 25, 2022
När grundsärskolans lärare i Göteborg får mötas och inspirera varandra så utvecklas också grundsärskolan. I detta avsnitt av Skolverkstan pratar grundskoledirektören Bengt Randén med Tina Nahkuri von ...
February 24, 2022
Hur ser eleverna själva på sin skola och utbildning i ett utsatt område? Mycket positivt, visar ny studie. Elever i förorten tycker om sin skola, uppskattar utbildning och är kritiska till hur skolan ...
January 26, 2022
Trenden med fler sökande till kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, håller i sig. Grundskoledirektören Bengt Randén pratar med Angelica Lundin, biträdande rektor på Ryaskolan. Hon sadlade om, frå...
December 16, 2021
Skolan har en stor betydelse i barns liv, men är långt ifrån den enda spelaren. Samarbete mellan skola, socialtjänst, föreningar, bostadsbolag med flera i området kring skolan är ofta avgörande. Hur k...
November 24, 2021
En av de största utmaningarna vi har i skolan är att få tillräckligt många skickliga lärare så att det räcker för att ge alla elever en utbildning med hög kvalitet. Lärare som har många års erfarenhet...
October 28, 2021
Hur skapar lärare kvalitet i undervisningen? Och hur väcker de elevers intresse för att ta tag i sina studier? Grundskoledirektören Bengt Randén pratar med läraren Josefin Aronsson från Svartedalsskol...
June 22, 2021
Lärande och hälsa hänger tätt ihop. Elever som mår bra har mycket lättare att nå skolans mål. Men när elever mår dåligt så har de svårt att lära sig – vad kan vi göra åt det? I detta avsnitt av Skolve...
May 26, 2021
Covid-19 pandemin har satt sina spår i nya rutiner både på plats i grundskolan, i hur undervisningen genomförs och för möten mellan elever, lärare och vårdnadshavare. I detta avsnitt gästas Skolverkst...
April 29, 2021

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App